Prosjekt Kunde Beskrivelse År 

Draugen  Aibel AS  CC-Hot oil flushing  2015 

Trykktesting  Fabricom  2stk 5,1/8" 15K rørspooler  2015 

Testbunker  Fabricom  Personell og trykktesting  2015 

PLEM/PLR  Rosenberg WorleyParsons AS  personell og utstyr  2015 

Statfjord C  Aibel AS  N2/HE testing  2015 

Stril Orion  GMC Maritime AS  Vannprøver  2015 

Draugen  Aibel AS  Personell Oljeflushing  2015 

Trykktesting  Fabricom  Høytrykksspooler  2015 

Offshore  Norwegian Hose Supply AS  HOF leie av personell og utstyr  2015 

Petrojarl Varg  OTS AS  Leie av personell  2015 

Ekofisk GEMC  Aibel AS  Leie av personell  2015 

Norne  Aibel AS  N2/helium testing  2015 

Gullfaks B  Aibel AS  Leie av personell  2015 

Norman Vision  Aibel AS  Hot oil flushing  2015 

Trykktesting  Fabricom  Leie av personell og utstyr  2015 

Troll A RS 2015  Aibel AS  Trykktesting - Boltretrekking  2015 

Rosenberg  Frøysland Industriservice AS  Boltetrekking  2015 

TO Leader  Vinje Industri AS  Personell og utstyr  2015 

Ekofisk  Aibel AS  Personell Trykktesting - Hydro jettting  2015 

Troll A  Aibel AS  Boltetrekking  2015 

Statfjord C  Aibel AS  N2/Helium testing  2015 

Statfjord A  Aibel AS  Leie av personell Hot oil flushing  2015 

Draugen  Aibel AS  N2/HE testing  2015 

Edvard Grieg  Rosenberg WorleyParsons AS  Trykktesting av spooler  2015 

Transocean Spitsbergen  Vinje Industri AS  Flushing av Hydraulikksystem  2015 

M/F Foldøy  Skude Industri AS  Hydrojetting  2015 

Rep Smørbukk Manifold  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  FAT Testing  2015 

NLI Larvik  NLI Larvik AS  Leie personell  2015 

Njord A  Aibel AS  Hydrojetting  2015 

Borgland Dolphin  Vinje Industri AS  Personell og utstyr til trykktesting  2015 

Testbunkers  Fabricom  Leie av personell  2015 

Transocean Spitsbergen  KARSTEN MOHOLT AS  Video inspeksjon  2014 

Maersk Interceptor  Hermes Marine Service AS  Trykktesting og oljeflushing  2014 

Maersk Interceptor  Halvorsen Offshore Avd. Stavanger  Trykktesting  2014 

Tønsberg  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Personell / Utstyr Testing av Sub Sea HPU  2014 

Draugen  Aibel AS  Personell N2 Helium  2014 

Kolsnes  ABB Olje & Gass  Leie Personell til Statoil Com  2014 

Martin Linge  Halvorsen Offshore AS  Trykktesting  2014 

Kårstø KDP  Aibel AS  Personell Pilot Kompresor  2014 

Ågotnes  Aibel AS  Leie av personell  2014 

Knarr  Rosenberg WorleyParsons AS  FAT av subsea spools  2014 

Statfjord C  Aibel AS  Kjemisk rengjøring - N2/HE  2014 

Valemond  Presserv AS  Kjemisk rengjøring  2014 

Knarr FPSO  Aibel AS  Trykktesting - Boltetrekking  2014 

Skandi Nova  GMC Maritime AS  TT Av rørspooler til kompressorhus  2014 

Transocean Artic  Vinje Industri AS  Kjemisk rengjrøing av kompensatorlinjer  2014 

Maersk Reacher  Vinje Industri AS  Leie av personell til Hot oil flushing  2014 

Ekofisk WOR  Advantec AS  Leie av personell og utstyr til Hydrojetting  2014 

Statfjord C  Aibel AS  N2/HE Testing Brønn A40  2014 

Statfjord C  Aibel AS  Kjemisk rengjøring  2014 

Valemond  Presserv AS  Leie av personell Presservering  2014 

Kristin TLP  Aibel AS  Hot oil flushing  2014 

Deepsea Stavanger - Oddfjell  Westone  Leie av personell og utstyr  2014 

Statfjord C  Aibel AS  CC /N2 HE Testing  2014 

Draugen  Aibel AS  N2 HE testing  2014 

FAT  NLI Larvik AS  Leie av personell FAT testing  2014 

Kårstø  Aibel AS  Revisjonstans August 2014  2014 

Kolsnes  ABB Olje & Gass  Leie av personell til mekanisk arbeid  2014 

Smørbukk  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Leie av personell og utstyr FAT Testing  2014 

Rigg  GMC Maritime AS  Leie av personell Boltetrekking  2014 

Valemon  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Leie av personell og utstyr  2014 

Oseberg Delta 2  Rosenberg WorleyParsons AS  FAT Testing av subsea spooler  2014 

Gullfaks  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  FAT testing - leie av personell  2014 

FAT-Testing  NLI Larvik AS  Leie av personell  2014 

Haugesund  ABB Olje & Gass  Leie av personell og utstyr kjemisk rengjøring  2014 

West Linus  GMC Maritime AS  Pumpe ferskvann  2014 

Oseberg Sør  Aibel AS  Kjemisk rengjøring  2014 

Haugesund  Aibel AS  Leie av personell Haugesund  2014 

Gullfaks A & B  IK Stavanger  Personell revisjonsstans  2014 

Gullfaks Sør  Agility Subsea Fabrication Langesund  Leie av Hans Otto Hamre på ettermiddagen, RØRA  2014 

Oseberg Feltsenter  Hydratight Norge AS  Leie av personell, 3 mann  2014 

Gullfaks A  Hydratight Norge AS  Revisjonsstans - Boltetrekking  2014 

Hammerfest LNG  Aibel AS  Boltetrekking - Revisjonsstans  2014 

Statfjord A  Aibel AS  Boltetrekking Revisjonsstans  2014 

Gullfaks Re-test manifold O  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  FAT Testing  2014 

FAT  NLI ODDA Avd Larvik  Leie av personell  2014 

Ullrigg Uniter  Schlumberger Norge div M-I-Swaco  Fylling av akkumulatorflasker med nitogen  2014 

Heimdal  Hydratight Norge AS  Leie av personell Boltetrekking  2014 

Burulles  Agility Subsea Fabrication Langesund  Leie utstyr/personell  2014 

Gyda  Halliburton  Kjemisk rengjøring av cooling water system  2014 

Knarr SSIV  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Leie Utstyr og Personell  2014 

Oseberg Delta Manifold P  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Leie Utstyr og Personell  2014 

Offshore  IK Stavanger  Leie Personell  2014 

Snorre A Spooler  IKM Mekaniske AS  50 stk rørspooler TT,CC,HOF  2014 

Trykktesting hos GMC  GMC Maritime AS  1stk 20" 150# rørspool  2014 

FMC Jutal China  Agility Subsea Fabrication Langesund  Testleder  2014 

Trykktesting Hos Fabricom  Fabricom  Rørspooler  2014 

FAT  Agility Subsea Fabrication Langesund  Personell  2014 

Gullfaks sør Olje  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Personell  2014 

Schlumberger  Mento AS  Utleie av personell - mekanisk arbeid  2014 

Njord  Aibel AS  Personell offshore  2014 

Filtrering  GMC Maritime AS  29000 Liter Ureavæske  2014 

Knarr Plem  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Personell  2014 

Testing Larvik  NLI ODDA Avd Larvik  Leie av OperatørTesting Larvik  2014 

Kolsnes  ABB Olje & Gass  Leie av personell  2014 

Testbunker Haugesund  Aibel AS  Leie av personell i Testbunker Haugesund  2014 

Gudrun offshore  Aibel AS  Leie av personell - Trykktesting - flushing  2014 

Draugen  PDS Protek AS  Leie av test ingeniør Draugen Aibel  2014 

Supplybåt  GMC Maritime AS  Spylling av ferskvannstanker  2013 

Kolsnes  ABB Olje & Gass  Leie av testutstyr  2013 

Retest of 3" Knarr  Rosenberg WorleyParsons AS  Utstyr og personell  2013 

Island constructor  GMC Maritime AS  Inspeksjon av drikkevanns tanker  2013 

Schlumberger  Halvorsen Offshore AS  Leie av personell og utstyr  2013 

Kvinnesdal  Halvorsen Offshore AS  Vannflushing  2013 

Edvard Grieg EPC Topside  Halvorsen Offshore AS  Trykktesting av Piglaunchers/Recivers  2013 

GEMC  Industrikonsult A/S  Leie av personell  2013 

Draugen  Aibel AS  Leie av personell boltetrekking - trykktesting  2013 

Kårstø  Hydratight Norge AS  Personell  2013 

Cosl Pioner  Oneco Contracting AS  Personell  2013 

Kårtstø Stans  Aibel AS  Personell til Stansen  2013 

Draugen  PDS Protek AS  1 Testleder Haugesund  2013 

Åsgård  Industrikonsult A/S  Leie av Supervisor - trykktesting  2013 

Statfjord C  Hydratight Norge AS  Leie av personell Boltetrekking  2013 

CC-Kristiandsand  Vinje Industri AS  Kjemisk rengjøring av rør spooler  2013 

Njård  Hydratight Norge AS  Leie av personell - Boltetrekking  2013 

Div  Agility Subsea Fabrication Langesund  Sommervikar  2013 

Aker-Tranby  NLI Contracting AS  Leie av personell - Boltetrekking - Trykktesting  2013 

Geco Scorpio  GMC Maritime  Trykktesting  2013 

Visund Sør  Aibel AS  Personell Offshore  2013 

Ocean Vanguard  Oneco Contracting AS  Trykkesting - Leie av personell  2013 

Island innovator  Vinje Industri AS  Hot oil flushing av thrustere -PT2  2013 

Oseberg Delta  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Leie utstyr og personell  2013 

Åsgård PLEM  Rosenberg WorleyParsons AS  FAT Plem  2013 

Island innovator  Vinje Industri AS  Hot oil fllushing av linjer til moon pool  2013 

Ekofisk SD2103  IK Stavanger  Leie av personell - Trykktesting  2013 

EKOH GEMC  Aibel AS  Leie av personell revisjonsstans  2013 

Island innovator  Vinje Industri AS  Hot oil flushing av thrustere  2013 

HOF Båt  Aibel AS  Utleie av personell og utstyr til olje flushing  2013 

Trykktesting  NLI Larvik AS  Leie av personell til trykktesting  2013 

Topside  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Personell/Utstyr  2013 

Transocean Searcher  Vinje Industri AS  Personell og utstyr til kjemisk rengjøring av rør  2013 

Clair Ridge  Kværner Piping Technology AS  Leie av personell til trykktesting  2013 

Transocean Searcher  Vinje Industri AS  Leie av personell og utstyr til flushing  2013 

Island innovator  Vinje Industri AS  Leie av personell og utstyr  2013 

Knarr  Agility Subsea Fabrication Tønsberg  Personell  2013 

FAT  NLI SubSea Service as  Leie av testleder - testing av HP caps  2013 

Kvitebjørn  Fabricom  Leie av personell spool testing  2013 

Flow meter  National oilwell Varco Norway  Leie av flow meter - Personell  2013 

GEMC  PDS Protek AS  Leie av test ingeniør for Aibel  2013 

HOF-FAT  Norsafe AS  Utleie av personell HOF  2013 

Kårstø  NLI Engineering AS  Leie av personell - N2 testing  2013 

Åsgard Subsea Compression  Bergen Group Rosenbenberg AS  FAT PLEM  2013 

Kårstø KDP  Aibel AS  Leie av personell KDP  2013 

Kårstø K-Lab SST  Aibel AS  Leie av personell KLAB  2013 

Gudrun  Aibel AS  Leie av personell  2013 

Aibel Kårstø  PDS Protek AS  Leie av testingeniør  2013 

Songa Trym  Vinje Industri AS  Leie av personell og utstyr til trykktesting - Hot oil flushing  2012 

Cosl Pioneer  Oneco Contracting  Testutstyr og personell  2012 

West Elara  Vinje Industri A/S  Leie av personell til Trykktesting  2012 

Trykktesting  GMC Maritime AS  Leie av personell og utstyr til trykktesting  2012 

Snorre  Aibel AS  Leie av personell offshore  2012 

COSL Færøyene  Vinje Industri A/S  Leie av perssonell HOF Batch mixer  2012 

West Alfa  North Atlantic Drilling  Kjemisk rengjøring av kjølevannssystem  2012 

Trykktesting/Hof  IKM Mekaniske Stavanger AS  1stk 3" 600# rørspool  2012 

Trykktesting  Fabricom  Leie av personell til trykktesting  2012 

Visund Sør  Aibel AS  Leie av Personell/kjemiutstyr offshore  2012 

Div  Zymetech  Leie av personell /utstyronshore/offshore  2012 

Kårstø V&M T-300  Aibel AS  Leie av personell Revisjonsstans  2012 

Trykktesting  Metec  24" 1500# Pig Launcher og Reciever  2012 

Kårstø KDP  Aibel AS  Leie av personell  2012 

FAT  NLI Larvik AS  Leie av personell  2012 

Kolsnes  Aibel AS  Leie av personell  2012 

Clov  FMC Technologies  Leie Utstyr/personell  2012 

Vigdis NØ FAT  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Leie av utstyr og personell  2012 

Trykktesting  Hermes Marine Service A/S  Skid til Pig Launcher og Launcheren  2012 

Prefab testing  Fabricom  Leie av personell  2012 

Oseberg  Aibel AS  Leie av personell til HOF  2012 

Vigdis NØ SIT.  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Leie avUtstyr/personell  2012 

Hyme Oljeskift  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Leie Tørke  2012 

Laggan/Tormore FAT  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Personell  2012 

Laggan/Tormore SI 22  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Personell  2012 

Visund Sør SI26  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Personell  2012 

Laggan/Tormore Stack-up Test  FMC Technologies  Leie  2012 

FAT  NLI Larvik AS  Leie av personell til testing og flushing  2012 

Personell  NLI SubSea Service as  Leie av personell FAT  2012 

Testbunkers  Aibel AS  leie av personell  2012 

Aker Barents  Vinje Industri A/S  Leie av personell og utstyr kjemisk rengjøring  2012 

Draugen PLEM  EAB Engineering AS  De presservering - leie av utstyr og personell  2012 

Sevan Voyager  NCA  Leie av personell - formenn til trykktesting  2012 

Varg  OTS  Personell  2012 

Statfjord B  Aibel AS  Leie av personell offshore  2012 

Båt  OTS  Leie av personell  2012 

Laggan/Tormore SIT  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Leie av Personell/Utstyr  2012 

Maersk Gallant  Onsite Treatment Technologies AS  Leie av personell  2012 

Spooltesting  Fabricom  Spooltesting i Dusavik  2012 

REM Forza  Aibel AS  Leie av personell til HOF båt  2012 

Stjerne FAT/Hyme FAT  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Leie Personell/ Utstyr  2012 

Esso Slangentangen  BIS Industrier  Leie av CHU 20001 unit + slanger og Personell  2012 

Cosl Pioneer  Keppel Norway  Testpakke og Personell  2012 

Hyme  EAB Engineering AS  Ventiltesting - FAT Luster  2012 

Laggan/Tormore ekstratest  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Ventiltesting  2012 

Hydrojetting  Aibel AS  Hydrojetting av spoler  2012 

Tormore SIT  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Personell til SIT Test FMC  2012 

REM Gambler  GMC Maritime AS  Transfer Diesel - Kjemisk rengjøring  2012 

Visund Sør  Grenland Offshore AS avd Tønsberg  Personell/Utstyr til FMC Visund Sør  2012 

MEG fylling Visund  Bergen Group Rosenbenberg AS  MEG fylling av subsea spools  2012 

Leie  Hydroscand AS  2stk 40" Filterhus + filterelement  2011 

HOF  Hymek AS  1stk Reel med 1/2"Tvillingslange  2011 

Troll A P12  Aibel AS  Personell til trykktesting  2011 

FAT-Subsea tools  NLI SubSea Service as  Leie av personell  2011